Malé vinařství
s velkým srdcem

Historie

Historie našeho vinařství sahá do druhé poloviny 18. století, kdy řád premonstrátů z kláštera v Louce u Znojma dal západně od obce Chvalovice zbudovat monumentální pozdně barokní pískovcový sklep a započal v něm výrobu vína. Po zrušení řádu Josefem II. v roce 1784 a odchodu premonstrátů se ve sklepě vystřídalo mnoho vlastníků. Tím zásadním a pro rozvoj a existenci vinařství významným bylo v jeho novodobé historii Agrodružstvo Vrbovec, které ho mělo ve správě od roku 1951. Za jeho působení vzniká roku 1994 samostatné sklepní hospodářství pod názvem Vinařství Waldberg Vrbovec a věnuje se produkci menších šarží především jakostních přívlastkových vín. Své jméno nese po jedné z nejkvalitnějších viničních tratí ležící v katastru stejnojmenné obce. Po několika desetiletích řízení družstvem dochází v roce 2018 ke změně majitele a potřebné restrukturalizaci – sklep, vinařství i větší část vinic se stává součástí skupiny Lahofer. V roce 2019 dochází k úpravě názvu společnosti na Vinařství Waldberg.

Sklep

Pískovcový sklep, ve kterém Vinařství WALDBERG dlouhá desetiletí sídlilo, byl vybudován v roce 1770 řádem premonstrátů jako součást Louckého kláštera ve Znojmě. Původně sloužil jako desátkový sklep, do kterého mnichové ukládali podíly získané jako daň od místních sedláků. Svou délkou přes 250 metrů patří k největším na Znojemsku a je na seznamu kulturních památek. V hloubce 16 metrů pod povrchem a při stálé teplotě 12 °C zde mají vína optimální podmínky ke svému nazrávání a tvorbu typického odrůdového charakteru. Zajímavostí sklepa je původní, v současnosti již historický skleněný vínovod.

Vinice

Vinařství obhospodařuje šest vlastních viničních tratí s celkovou rozlohou téměř 100 hektarů. Všechny vinice se nachází jižně od Znojma v okolí vinařských obcí Vrbovec, Dyjákovičky a Chvalovice, v nadmořské výšce od 230 do 280 m n.m. Vinná réva tu má pro svůj růst výborné půdní i klimatické podmínky. Strukturu půdního podloží tvoří štěrkopísky se spraší, samotné půdy jsou převážně písčitohlinité. Místní podnebí pak vytváří specifické klima, jež je důležité především pro vznik aromatických látek. Střídání nízkých nočních teplot s těmi vyššími denními v období dozrávání hroznů způsobuje, že zdejší vína získávají jednotný, svěží a harmonický odrůdový charakter typický pro Znojemskou vinařskou podoblast. Pěstování révy je zajišťováno v systému integrované produkce, což představuje citlivější přístup k ochraně a obhospodařování vinic s využitím přirozených biologických podmínek a minimalizaci ekologického zatížení životního prostředí.

Vína

Kvalitní surovina, tradice výroby a vlastní dlouholeté zkušenosti
dávají vzniknout vínům s výjimečným aromatickým a chuťovým profilem. 
Vyrábíme je ve dvou základních řadách – VOC Znojmo a Standard. 
Celkový objem naší roční produkce čítá na 100 tisíc lahví.